Doktorand inom tillämpad matematik och beräkningsmatematik

Kungliga Tekniska högskolan, Skolan för teknikvetenskap

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.

Projektbeskrivning

Forskarutbildningsämne: Tillämpad matematik och beräkningsmatematik, inriktning numerisk analys.

Institutionen for Matematik vid Kungliga Tekniska hogskolan soker kandidater till en doktorandtjanst i tillämpad matematik och beräkningsmatematik med specialisering i numerisk analys. Det aktuella forskningsprojektet kommer att vara inriktat mot utveckling av numeriska metoder främst för tillämpningar inom mikrofluidik, dvs mikroskopisk strömningsmekanik. Algoritmerna kommer till stor del att vara baserade på randintegralekvationer, och projektet omfattar teori, algoritmer, mjukvara och tillämpningar.

Handledning: Doktoranden kommer att vara placerad vid Kungliga Tekniska högskolan och handledas av: Professor Anna-Karin Tornberg.

Vi erbjuder

 • Möjligheten att doktorera i en dynamisk, internationell forskarmiljö i samarbete med industrin och framstående universitet världen över Läs mer
 • En obligatorisk inviduell studieplan för att stötta din utveckling inom ditt intresseområde.
 • En arbetsplats med många anställningsförmåner och månadslön enligt KTH: s avtal för doktorandlöner .
 • Forskarutbildning vid ett lärosäte som är aktivt och stöttande i frågor som rör t.ex. arbetsvillkor, jämställdhet och mångfald samt studiemiljö.
 • Arbete och studier i Stockholm, en av Europas snabbast växande huvudstäder som samtidigt har närhet till naturen och havet.
 • Se https://www.kth.se/sci/forskning/forskarutbildning/doktorsprogrammet-i-tillampad-matematik-och-berakningsmatematik-1.796276 for information om doktorsprogrammet i tillampad matematik och berakningsmatematik.

Behörighet för antagning

För att bli antagen till forskarutbildning (kap 7 39 högskoleförordningen) krävs att den sökande har grundläggande behörighet:

 • avlagt en examen på avancerad nivå,
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.
 • Språkkrav

For sarskild behorighet till doktorsprogrammet kravs att den sokandes utbildning på avancerad nivå har en inriktning mot matematik, tillampad matematik eller berakningsmatematik i vid mening.

Urval

För att lyckas med dina doktorandstudier på KTH behöver du vara målinriktad och ihärdig i ditt arbte. Vid urval av de sökande bedöms förmågan att:

 • självständigt driva sitt arbete framåt,
 • kunna samarbeta med andra,
 • ha ett professionellt förhållningssätt och
 • analysera och arbeta med komplexa frågor.

Den sökande ska ha en stark bakgrund inom tillämpad matematik, och specifikt med visad förståelse inom numerisk analys/beräkningsmatematik samt god programmeringsvana. Kunskaper inom strömningsmekanik eller annat tillämpningsområde är meriterande. Den sökande ska ha ett stort intresse för grundläggande forskning och utveckling. Dessutom kravs goda kunskaper i engelska, saval i tal som i skrift.

Efter behörighetskraven kommer stor vikt läggas vid personliga egenskaper och personlig lämplighet.

Målexamen: Doktorsexamen.

Information om antagning och anställning

Endast den som antagits till forskarutbildning får anställas som doktorand. Den sammanlagda anställningstiden får inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år. En anställd doktorand kan i begränsad omfattning (högst 20 %) utföra vissa arbetsuppgifter inom t.ex. utbildning och administration. En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år, anställningen får därefter förnyas med högst två år i taget.

Fackliga representanter

Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH:s webbsida .

Doktorandsektionen (Tekniska högskolans studentkår)

Du hittar kontaktuppgifter till doktorandsektionen på sektionens webbsida .

Ansökan

Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time).

Ansökan ska ha följande innehåll

 • CV med relevanta professionella erfarenheter och kunskaper.
 • Ansökningsbrev med en kortfattad redogörelse om varför du vill bedriva forskarstudier, om dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål. (Max 2 sidor)
 • Betygsavskrift, kopior av examensbevis och betyg från tidigare universitetsstudier och intyg på uppfyllda språkkrav . Översättningar till engelska eller svenska om originaldokumentet inte är utfärdade på ett av dessa språk.
 • Representativa publikationer eller tekniska rapporter. För längre dokument, bifoga gärna en sammanfattning (abstract) och en webblänk till den fullständiga texten.

Övrigt

Jämställdhet, mångfald och avståndstagande från alla former av diskriminering är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund.

För information om b ehandling av personuppgifter i samband med rekrytering läs mer här.

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Anställningsform: Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning: Heltid
Löneform: Månadslön enligt kth:s avtal för doktorandlöner
Ort: Stockholm
Referensnummer: S-2020-0150
Publicerat: 2020-02-13
Sista ansökningsdag: 2020-03-18


Selskap

Kungliga Tekniska högskolan

Steder


Søk tjeneste


Arbeidsgiveravgift andre annonser

Doktorand inom experimentell strömningsmekanik och vindkraft

Kungliga Tekniska högskolan
Stockholm, Stockholms län Publisert: 2020-02-13

Doktorand inom transaminaskatalyserad syntes från förnyelsebara råvaror

Kungliga Tekniska högskolan
Stockholm, Stockholms län Publisert: 2019-12-05

Doktorander inom mikrofluidik för karakterisering av plast

Kungliga Tekniska högskolan
Stockholm, Stockholms län Publisert: 2020-02-13

Doktorand inom Musik- och ljudbehandling

Kungliga Tekniska högskolan
Stockholm, Stockholms län Publisert: 2020-02-13

Biträdande lektor i intelligenta system med inriktning mot maskininlärning

Kungliga Tekniska högskolan
Stockholm, Stockholms län Publisert: 2019-11-15

Doktorand inom additiv tillverkning för bioprocessindustrin

Kungliga Tekniska högskolan
Stockholm, Stockholms län Publisert: 2020-02-13

Adjunkt i teknikvetenskaplig engelska

Kungliga Tekniska högskolan
Stockholm, Stockholms län Publisert: 2020-01-10

Adjunkt i matematik

Kungliga Tekniska högskolan
Stockholm, Stockholms län Publisert: 2019-12-11

Doktorand inom polymera material

Kungliga Tekniska högskolan
Stockholm, Stockholms län Publisert: 2020-02-13

Doktorand inom distribuerad hybrid reglersyntes

Kungliga Tekniska högskolan
Stockholm, Stockholms län Publisert: 2020-02-13


Selskap

Kungliga Tekniska högskolan

Steder


Søk tjeneste