Doktorand i atmosfärsvetenskap och oceanografi med inrikning mot de nordeuropeiska shelfhavens klimat

Ref.nr SU FV-4627-19

vid Meteorologiska institutionen. Sista ansökningsdag: 2020-01-31.

Vid Meteorologiska institutionen (MISU) på Stockholms universitet bedrivs forskning och undervisning i en internationell miljö med fyra huvudinriktningar: atmosfärfysik, dynamisk meteorologi, fysisk oceanografi och kemisk meteorologi. Forskningen i alla inriktningar har en stark koppling till klimatet och processer viktiga för klimatet och dess förändring. Omkring 75 personer arbetar vid institutionen varav ca 30 är forskare/lärare, 20 doktorander och 15 teknisk/administrativ personal. Institutionen är en del av Bolincentret för klimatforskning där den tillsammans med andra institutioner bedriver forskning om de flesta aspekter som är viktiga för klimatsystemet, samt av Swedish e-Science Research Center där vi tillsammans med bland annat forskare på KTH utvecklar verktyg och infrastruktur för att främja vetenskapliga genombrott inom klimatforskningen.

För mer information om forskarutbildningen på MISU se www.misu.su.se/education/phd-studies.

Projektbeskrivning
Shelfhaven och kustnära hav är särskilt sårbara för förändringar av klimatsystemet. I de Nordeuropeiska shelfhaven finns viktiga fiskeintresse och samhälsinfrastruktur. Det finns många fysika processer i shelfhaven som vi fortfarande har lite kunskap om. Det är därför ytterst viktigt att utveckla en djup förståelse för dessa dynamiska processer som påverkar shelfhaven. Den utvalda kandidaten kommer att bli expert på shelfhaven och fokusera på hur vattenmassor från det öppna havet kommunicerar med shelfhaven, identifiera vilka moder av Nordatlantens klimatvariabilitet som är mest essentiella för att förstå de regionala havsnivåförändringar på shelfen samt identifiera drivmekanismerna bakom extrema havsyttemperaturer och deras koppling till den globala uppvärmningen. För att uppnå dessa mål, kommer den utvalda kandidaten i synnerhet använda sig av en rad olika satellitmätningar, men också kombinera dessa med havsmodeller, klimatmodeller och avancerade statiska modeller. Detta projekt är fullt finansierad av Rymdstyrelsen.

Behörighetskrav
Grundläggande behörighet har den som avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

För särskild behörighet krävs grundläggande högskoleutbildning om minst 240 högskolepoäng med minst 90 högskolepoäng i något av ämnena meteorologi, oceanografi, fysik eller kemi, minst 15 högskolepoäng i matematik och ett självständigt arbete om minst 15 högskolepoäng. Av detta skall minst 60 högskolepoäng vara på avancerad nivå. Behörighet kan även uppfyllas av den som i annan ordning, inom eller utom landet, förvärvat motsvarande kunskaper.

Behörighetskraven ska vara uppfyllda vid anställningens start.

Urval
Urval bland de sökande görs med hänsyn till förmågan att tillgodogöra sig utbildning på forskarnivå. Kriterier som används för att bedöma denna förmåga är: den sökandes dokumenterade ämneskunskaper med relevans för forskningsområdet, förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på såväl svenska som engelska, förmåga till analytiskt tänkande, kreativitet, egen initiativrikedom och självständighet samt samarbetsförmåga. Som underlag för bedömningen används tidigare studier och betyg, kvalitet på det självständiga arbetet, referenser, relevant erfarenhet, intervjuer samt den sökandes skriftliga motivering för ansökan. Anställningsintervjuer kommer sannolikt att äga rum under februari/mars.

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Stockholms universitet finns på: www.su.se/styrdokument/utbildning.

Anställningsvillkor
Som doktorand får endast den anställas som antas eller redan är antagen till utbildning på forskarnivå vid en högskola.

En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år. Anställningen får förnyas med högst två år i taget. Den sammanlagda anställningstiden får inte vara längre än vad som motsvarar fyra års utbildning på forskarnivå på heltid.

Den som är anställd som doktorand ska främst ägna sig åt sin egen utbildning på forskarnivå men får också arbeta högst 20% med utbildning, forskning och administration.

Observera att beslut om anställning som doktorand inte kan överklagas.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt
Ytterligare information om projektet lämnas av forskare Léon Chafik, tfn 08-16 40 06, leon.chafik@misu.su.se. För mer information om forskarutbildningsprogrammet, kontakta ämnesansvarig, professor Michael Tjernström, tfn 08-16 31 10, michaelt@misu.su.se.

Fackliga företrädare
Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, seko@seko.su.se (SEKO), samt doktorandrepresentant, doktorandombud@sus.su.se.

Ansökan
Du söker doktorandplatsen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

När du ansöker ber vi dig att fylla i följande uppgifter

  • dina kontakt- och personuppgifter
  • din högsta examen
  • dina språkkunskaper
  • kontaktinformation för 2–3 referenspersoner

och att bifoga följande dokument

  • personligt brev
  • CV – examina och övriga utbildningar, arbetslivserfarenhet och förteckning över självständiga arbeten/uppsatser
  • examensbevis, betyg och intyg som styrker grundläggande och särskild behörighet (max 6 filer)
  • självständiga arbeten/uppsatser (max 6 filer).

Anvisningar för sökande finns på webbsidan: anvisningar – sökande.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.


Selskap

Stockholms universitet

Steder

Kategorier

Søknadsfrist

2020-01-31


Søk tjeneste


Arbeidsgiveravgift andre annonser

Doktorand i atmosfärvetenskap och oceanografi med inriktning mot MATS-satellitmissionen

Stockholms universitet
Stockholm, Stockholms län Publisert: 2020-01-14

Biträdande lektor i astronomi

Stockholms universitet
Stockholm, Stockholms län Publisert: 2020-01-08