Viser 45 ledige stillinger innen "Biologi"


Postdoktor i System och syntetisk biologi för värd-mikrobiom interaktion

Kungliga Tekniska högskolan
Stockholm, Stockholms län Publisert: 2020-06-11

Juniorprofessur (W1) für Grüne Biotechnologie (mit Tenure Track auf W2)

Westfälische Wilhelms-Universität Münster
Publisert: 2020-06-10

PDEng Traineeship Process and Equipment

TU Delft
Holland (Nederland) Publisert: 2020-06-05

Professor i experimentell farmakokinetik och farmakodynamik

Uppsala universitet
Uppsala, Uppsala län Publisert: 2020-06-02

Professor in Experimental Pharmacokinetics and Pharmacodynamics

Uppsala University
Uppsala, Uppsala län Publisert: 2020-06-02

Professor i neurofysiologi

Uppsala universitet
Uppsala, Uppsala län Publisert: 2020-05-29

Professor of Neurophysiology

Uppsala University
Uppsala, Uppsala län Publisert: 2020-05-29

Assistant Professor in Environmental Physiology

Kungliga Tekniska högskolan
Stockholm, Stockholms län Publisert: 2020-04-27