Doktorand inom beräkningsneurovetenskap

Kungliga Tekniska högskolan, Skolan för elektroteknik och datavetenskap

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.

Projektbeskrivning

Forskarutbildningsämne:Datavetenskap, beräkningsbiologi

Neuromodulatorer är avgörande för hjärnans funktion och även om effekten av neuromodulation är relativt bra studierat, finns ändå begräsat med forskning kring hur neuromodulatorer påverkar nätverksaktivitetsdynamiken. I detta projekt vill vi därför fortsätta bidra till forskningen genom att kvantifiera effekten av neuromodulator på neuron / synapsegenskaper och nätverksstruktur och dynamik.

Doktoranden kommer att tillhöra Dr. Arvind Kumars forskningsgrupp som använder beräkningsbaserade och analytiska metoder för att förstå dynamiken och informationsbearbetningen i biologiska neurala nätverk. Forskningen i Kumars labb syftar till att förstå:

 1. Den roll oscillationer och synkronisering spelar för kommunikation mellan olika hjärnområden [Hahn et al. Nature Rev. Neurosci. 2019]
 2. Kontroll av dynamiken hos hjärnaktiviteten [Vlachos et al. PloS Comp Bio 2016]
 3. Samband mellan egenskaper hos neuroner och dynamiken hos nätverksaktiviteten [Sahasranamam et al. Sci. Reports 2015, Spreizer et al. PLoS Comp Bio 2019]
 4. Neural coding [Tauffer and Kumar 2020]. Hans grupp utvecklar även matematiska modeller av hjärnsjukdomar för att förstå de bakomliggande mekanismerna för uppkomsten av sjukdomsrelaterad avvikande hjärnaktivitet.

Mer information: https://www.kth.se/profile/arvindku/

Handledning: Doktoranden kommer att handledas av: Arvind Kumar.

Vi erbjuder

 • Möjligheten att doktorera i en dynamisk, internationell forskarmiljö i samarbete med industrin och framstående universitet världen över Läs mer
 • En arbetsplats med många anställningsförmåner och månadslön enligt KTH: s avtal för doktorandlöner.
 • Forskarutbildning vid ett lärosäte som är aktivt och stöttande i frågor som rör t.ex. arbetsvillkor, jämställdhet och mångfald samt studiemiljö.
 • Arbete och studier i Stockholm med närhet till natur och hav.

Behörighet för antagning

För att bli antagen till forskarutbildning (kap 7 39 högskoleförordningen) krävs att den sökande har grundläggande behörighet:

 • avlagt en examen på avancerad nivå. För denna specifika tjänst söker vi en student med en Msc. (eller motsvarande) i fysik eller ingenjörsvetenskap och en stark bakgrund inom analys och modellering av fysiska/biologiska system.
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.
 • Krav på engelska motsvarande Engelska B/6, läs mer här . Både skriftligt och muntligt.

Urval

Vi ser gärna att kandidaten har en bakgrund inom analys av dynamiska system och beräkningsteknik, samt en vilja att lära sig utföra experiment och analysera experimentell data från råttor. Det är meriterande med tidigare erfarenhet av neurovetenskap men inte nödvändigt. Studenter som tar examen sommaren 2021 kan också söka.

För att lyckas med dina doktorandstudier på KTH behöver du vara målinriktad och ihärdig i ditt arbete. Vid urval av de sökande bedöms förmågan att:

 • självständigt driva sitt arbete framåt,
 • kunna samarbeta med andra,
 • ha ett professionellt förhållningssätt och
 • analysera och arbeta med komplexa frågor.

Efter behörighetskraven kommer stor vikt läggas vid personliga egenskaper.

Målexamen: Doktorandexamen.

Information om antagning och anställning

Endast den som antagits till forskarutbildning får anställas som doktorand. Den sammanlagda anställningstiden får inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år. En anställd doktorand kan i begränsad omfattning (högst 20 %) utföra vissa arbetsuppgifter inom t.ex. utbildning och administration. En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år, anställningen får därefter förnyas med högst två år i taget

Fackliga representanter

Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH:s webbsida .

Doktorandsektionen (Tekniska högskolans studentkår)

Du hittar kontaktuppgifter till doktorandsektionen på sektionens webbsida .

Ansökan

Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time).

Ansökan ska ha följande innehåll

 • CV med relevanta professionella erfarenheter och kunskaper.
 • Ansökningsbrev med en kortfattad redogörelse om varför du vill bedriva forskarstudier, om dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål. (Max 2 sidor)
 • Kopior av examensbevis och betyg från tidigare universitetsstudier och intyg på uppfyllda språkkrav (se ovan) . Översättningar till engelska eller svenska om originaldokumentet inte är utfärdade på ett av dessa språk.
 • Representativa publikationer eller tekniska rapporter. För längre dokument, bifoga gärna en sammanfattning (abstract) och en webblänk till den fullständiga texten

Övrigt

Strävan efter jämställdhet, mångfald och lika villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering läs mer här.

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Anställningsform: Okänt
Anställningens omfattning: Heltid
Löneform: Månadslön enligt kth:s avtal för doktorandlöner
Ort: Stockholm
Referensnummer: J-2021-0912
Publicerat: 2021-04-08
Sista ansökningsdag: 2021-05-17


Selskap

Kungliga Tekniska högskolan

Steder


Søk tjeneste


Arbeidsgiveravgift andre annonser

Doktorand inom datalogi med inriktning mot datadidaktik

Kungliga Tekniska högskolan
Stockholm, Stockholms län Publisert: 2021-04-08

Doktorand inom Biomekanik och funktionsnedsättningar, med fokus på axeln

Kungliga Tekniska högskolan
Stockholm, Stockholms län Publisert: 2021-04-08

Doktorand inom Biomekanik och neuromotoriska funktionsnedsättningar

Kungliga Tekniska högskolan
Stockholm, Stockholms län Publisert: 2021-04-08

Doktorand inom organisk kemi

Kungliga Tekniska högskolan
Stockholm, Stockholms län Publisert: 2021-04-08

Doktorand inom Informationsteori för stokastiska beslutsproblem

Kungliga Tekniska högskolan
Stockholm, Stockholms län Publisert: 2021-04-08

Doktorand inom elektromagnetisk fältteori och elektromagnetiska beräkningar

Kungliga Tekniska högskolan
Stockholm, Stockholms län Publisert: 2021-04-08

Doktorander inom tillförlitliga, lärande och nätverkade reglersystem

Kungliga Tekniska högskolan
Stockholm, Stockholms län Publisert: 2021-04-08

Doktorand inom Polymera nanomediciner

Kungliga Tekniska högskolan
Stockholm, Stockholms län Publisert: 2021-04-08

Doktorand inom datadriven konstruktion av nätverkssystem

Kungliga Tekniska högskolan
Stockholm, Stockholms län Publisert: 2021-04-08

Postdoktor inom Strömningsmekanik

Kungliga Tekniska högskolan
Stockholm, Stockholms län Publisert: 2021-04-01