Spesial- / universitetsbibliotekar innen publikumstjenester, undervisning og internasjonalt samarbeid

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

NMBU har et særlig ansvar for forskning og utdanning som sikrer livsgrunnlaget for fremtidige generasjoner. Bærekraft er forankret i alt vi gjør og vi leverer kunnskap for livet.

NMBU har 1800 ansatte, hvorav om lag 250 stipendiater, 6000 studenter og er organisert i sju fakulteter. NMBU har campus i Ås og i Oslo. I 2021 er vi samlokalisert i Ås.

For NMBU er godt arbeidsmiljø preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne, kulturell bakgrunn eller om du har vært utenfor arbeidslivet en periode. Arbeidsplassen vil om nødvendig bli lagt til rette for personer med nedsatt funksjonsevne

Nærmere opplysninger om NMBU finnes p www.nmbu.no

Om stillingen

NMBU Universitetsbiblioteket har nå ledig fast stilling som spesialbibliotekar/universitetsbibliotekar innen publikumstjenester, undervisning og internasjonalt samarbeid.

NMBUs målsetting er et relevant, samhandlende, kompetent og fremtidsrettet universitetsbibliotek med satsingsområdene:

 • Tjenester for utdanning og læring
 • Åpen forskning og innovasjon
 • Forvaltning av kunnskapskilder
 • Biblioteket som faglig og sosialt knutepunkt

NMBU Universitetsbiblioteket er en enhet i avdelingen Forskning, innovasjon og eksternt samarbeid. Kompetanse- og ferdighetsutvikling samt solide førstelinjetjenester er viktige områder for NMBU og avdelingen. Arbeidet med publikumstjenester, undervisning og internasjonalt samarbeid gir allsidige, krevende og spennende oppgaver. Disse vil gjennomføres i nært samarbeid med kolleger, og gjennom utstrakt kontakt med studenter, ansatte og ulike undervisnings- og fagmiljø. Vi ønsker deg velkommen som søker på stillingen!

Arbeidsoppgaver

 • Delta i publikumstjenester, brukerstøtte og veiledning av brukere
 • Delta i undervisning i informasjonskompetanse
 • Delta i utviklingen av førstelinjetjenesten
 • Bidra i utviklingen av tospråklighet i bibliotekets publikumstjenester, undervisning, nettsider og sosiale medier
 • Bidra i oppfølging av internasjonale brukere hos fakultetene
 • Delta i bibliotekets internasjonale samarbeid
 • Delta i øvrige oppgaver knyttet til bibliotekets tjenestetilbud
 • Biblioteket er under omstilling og stillingen kan tillegges endrede oppgaver

Kompetanse:

Kvalifikasjoner:

 • For tilsetting som spesialbibliotekar kreves minimum bachelor i bibliotek- og informasjonsfag eller tilsvarende utdanning fra høgskole eller universitet
 • For tilsetting som universitetsbibliotekar kreves utdanning på masternivå. Videre kreves bibliotekfaglig kompetanse gjennom utdanning eller relevant erfaring fra universitets- eller høgskolebibliotek. Kvalifiserte kandidater med godkjent doktorgrad eller som er vurdert kvalifisert til opprykk til førstebibliotekar etter departementets opprykksregler tilsettes som førstebibliotekar
 • Stillingen krever godt dokumentert skriftlig og muntlig framstillingsevne på norsk og engelsk
 • Det er ønskelig med kompetanse og erfaring fra stillingens ansvarsområder med særlig vekt på førstelinjetjenester, undervisning, språklig tilrettelegging og utvikling av bibliotektjenester til støtte for internasjonale brukere ved universitet, høgskole eller forskningsinstitusjon
 • Det er ønskelig med gode it-kunnskaper og kjennskap til digitale verktøy for publikumstjenester, opplæring og nettjenester

Personlige egenskaper:

Vi søker en kollega med gode samarbeids- og kommunikasjonsevner. Vi ønsker at du bidrar med engasjement, initiativ og gir oss ideer for å utvikle universitetsbiblioteket i samarbeid med våre omgivelser. Du er selvstendig og kombinerer dette naturlig med å være del av våre team. Vi søker en trygg formidler og utstrakt evne til tverrfaglig dialog.

Lønns- og tilsettingsvilkår og nærmere opplysninger

Stillingen innplasseres i stillingskode 1515 Spesialbibliotekar ltr. 49-69 (NOK 444 700-630 500) eller 1199 Universitetsbibliotekar LR 25 ltr 51-71 (NOK 458 900 – 658 300) avhengig av kvalifikasjoner. For særlig godt kvalifiserte kandidater kan høyere lønn vurderes.

Nærmere opplysninger ved bibliotekdirektør Geir Arne Rosvoll, tlf: +47 67 23 04 12, e-post: geir.arne.rosvoll@nmbu.no eller nestleder/universitetsbibliotekar Nina Eskild Riege, tlf: +47 67 23 04 37, e-post: nina.eskild.riege@nmbu.no

Informasjon til søkere

Slik søker du:

Søknad sendes elektronisk via linken ”Søk stillingen” øverst på denne siden. CV skal fylles ut elektronisk i Jobb Norge.

Legg ved vitnemål og eventuelle attester.

Søknadsfrist: 15.02.2021

Om avdelingen

NMBU Universitetsbiblioteket er en enhet i avdelingen Forskning, innovasjon og eksternt samarbeid. Tjenester og samlinger skal gi støtte til fremragende utdanning, forskning og innovasjon. Universitets-biblioteket skal bidra til å gjøre studenter og ansatte kompetente i det vitenskapelige kunnskapssamfunnet. Våre to enheter, Universitets-biblioteket Veterinærbygningen og Universitetsbiblioteket Sørhellinga, innrammer Campus Ås og gir god nærhet til studenter og ansatte. NMBUs lærings- og skrivesenter er samlokalisert med universitetsbiblioteket i den nye Veterinærbygningen. Universitetsbiblioteket har 18 medarbeidere.


Selskap

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

Søk tjeneste


Arbeidsgiveravgift andre annonser

Systemadministrator datasenter

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)
Publisert: 2021-01-13

Universitetslektor i informatikkdidaktikk

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)
Publisert: 2021-01-22

Spesialbibliotekar/universitetsbibliotekar/ rådgiver innen åpen forskning

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)
Publisert: 2021-01-13

Lærlingplasser ved NMBU fra høsten 2021

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)
Publisert: 2020-05-04

Koordinator for studentinnovasjon - Eik Lab

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)
Publisert: 2020-12-18

Postdoktor innen epidemiologi, akvakultur

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)
Oslo (Norge) Publisert: 2021-01-15

Vikariat som gartner i Universitetsparken på NMBU

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)
Publisert: 2021-01-15

Spesialbibliotekar/universitetsbibliotekar/rådgiver innen systemforvaltning og digital tjenesteutvikling

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)
Publisert: 2021-01-13

Overingeniør innen vitenskapelig databehandling

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)
Publisert: 2020-12-21