Professor/førsteamanuensis i markedsføring

Ved Handelshøyskolen BI, campus Stavanger, er det ledig en fast stilling innen fagområdet markedsføring. Vi søker etter professor eller førsteamanuensis. Sentrale fagområder er markedsføringsledelse/markedskommunikasjon og salg. Kompetanse innen digital markedsføring er ønskelig, men ikke en betingelse. Stillingen er lokalisert i Stavanger, og er samtidig tilknyttet Institutt for markedsføring ved Handelshøyskolen BI.

Det inngår undervisning, pedagogisk utviklingsarbeid samt forskning/publisering i begge stillingskategoriene.

Kompetansekrav begge stillingskategorier:

  • Faglig relevant doktorgrad
  • Dokumenterte pedagogiske ferdigheter (erfaring/utdanning) innen fagfeltet. I tillegg til tradisjonell undervisning, innbefatter dette punktet kursutvikling, læringsaktiviteter, evalueringsformer og veiledning.
  • Må kunne forelese på norsk og engelsk både muntlig og skriftlig

For søkere til professorstillingen, er det i tillegg nødvendig å dokumentere solid forskning innen markedsføring med vitenskapelige publiseringer på høyt internasjonalt nivå. Det forventes at søkeren er aktiv innen fagfeltet gjennom deltagelse på konferanser, i nasjonale og internasjonale forskningssamarbeid samt har erfaring i veiledning av doktorgradsstudenter.

Stillingens plikter følger særavtalen ved BI. Dette innebærer 50 % forskningsplikt og 50% undervisningsplikt. Undervisningsplikten er satt til 170 timer per år. Undervisningen vil kunne være innenfor bachelor, master of science, samt executive- markedet.

Kompetansevurdering foretas etter vanlige regler for faglige og pedagogiske stillinger ved universiteter og vitenskapelige høyskoler.

Stillingen er for tiden knyttet til Statens Pensjonskasse og lønnes etter avtale.

BI vil legge vekt på at søkere har samarbeidet med privat næringsliv og/eller offentlig sektor, herunder samarbeid knyttet til FoU, forskningsformidling og forskningsbasert rådgivning.

Aktuelle søkere kan innkalles til intervju, prøveforelesning eller seminarpresentasjoner. Handelshøyskolen BI forbeholder seg retten til ikke å tilsette søkere som er vitenskapelig kvalifisert, dersom man finner at de ikke tilfredsstiller andre, nærmere angitte krav, til pedagogiske evner, undervisningserfaring, erfaring fra arbeid i eller i samarbeid med næringslivet og til personlige samarbeidsevner.

Ytterligere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til direktør Ragnhild Wiik, telefon 98251712 eller leder av institutt for markedsføring Line Lervik-Olsen, telefon 46410553.

Søknaden, CV og komplett liste over eventuelle faglige arbeider sendes elektronisk via BIs rekrutteringsverktøy. Husk at høyeste grad og annen særlig relevant utdanning skal dokumenteres, herunder pedagogisk kompetanse.

Det er ikke anledning til å sende inn arbeider eller annen dokumentasjon etter fristen.

Handelshøyskolen BI er rangert blant de beste handelshøyskolene i Europa, og leverer internasjonalt anerkjent forskning og et bredt spekter av pedagogiske tilbud fra bachelor- til master- og doktorgradsprogrammer, samt videreutdanningsprogrammer. BIs samfunnsoppdrag er å øke kunnskap og gjennom det bidra til utvikling av næringslivet. BI har 20 000 studenter, over 300 000 alumni, og en rekke akademiske og forretningsmessige partnerskap og nettverk, både nasjonalt og internasjonalt. BI har de tre mest prestisjefylte internasjonale kvalitetsakkrediteringene – AACSB, EQUIS og AMBA. BI er organisert som en selveiende stiftelse hvis formål ene og alene er undervisning og forskning. All fortjeneste går til å styrke BIs akademiske læringsmiljø.

Søknadsfrist:
14.12.2020

Kontakt:
Line Lervik-Olsen
E-post: line.lervik-olsen@bi.no
Telefon: +47 46 41 05 53

Ragnhild Wiik
E-post: ragnhild.wiik@bi.no
Telefon: +47 98 25 17 12


Selskap

Handelshøyskolen BI / BI Norwegian Business School

Steder


Søk tjeneste


Arbeidsgiveravgift andre annonser

Associate Professor in Economics

Handelshøyskolen BI / BI Norwegian Business School
Oslo (Norge) Publisert: 2020-11-17

PhD Scholarships – Strategy, Entrepreneurship and Innovation

Handelshøyskolen BI / BI Norwegian Business School
Oslo (Norge) Publisert: 2020-11-10

PhD Scholarship – Marketing

Handelshøyskolen BI / BI Norwegian Business School
Oslo (Norge) Publisert: 2020-11-12

Assistant Professor in Organizational Behavior

Handelshøyskolen BI / BI Norwegian Business School
Oslo (Norge) Publisert: 2020-10-22

Associate professor in the field of entrepreneurship

Handelshøyskolen BI / BI Norwegian Business School
Oslo (Norge) Publisert: 2020-09-25

PhD Scholarship – Leadership and Organization

Handelshøyskolen BI / BI Norwegian Business School
Oslo (Norge) Publisert: 2020-11-12

Associate Professor/Professor in Data Science

Handelshøyskolen BI / BI Norwegian Business School
Oslo (Norge) Publisert: 2020-10-06

Professor/Associate Professor in Accounting

Handelshøyskolen BI / BI Norwegian Business School
Oslo (Norge) Publisert: 2020-10-02

Head of Department - Data Science and Analytics

Handelshøyskolen BI / BI Norwegian Business School
Oslo (Norge) Publisert: 2020-11-13

Førsteamanuensis/Førstelektor innen fagområdet entreprenørskap i Trondheim

Handelshøyskolen BI / BI Norwegian Business School
Publisert: 2020-09-25