Doktorand i atmosfärvetenskap och oceanografi med inriktning mot MATS-satellitmissionen

Ref.nr SU FV-4658-19

vid Meteorologiska institutionen. Sista ansökningsdag: 2020-01-31.

Vid Meteorologiska institutionen (MISU) bedrivs forskning och undervisning i en internationell miljö med fyra huvudinriktningar: atmosfärfysik, dynamisk meteorologi, fysisk oceanografi och kemisk meteorologi. Forskningen i alla dessa inriktningar har en stark koppling till klimatet och processer viktiga för klimatet och dess förändring. Omkring 75 personer arbetar vid institutionen, varav ca 30 är forskare/lärare, c:a 30 doktorander med ett 15-tal i den tekniska och administrativa personalen. Institutionen är en del av Bolincentret för klimatforskning där vi tillsammans med andra institutioner bedriver forskning om de flesta aspekter som är viktiga för klimatsystemet, samt av Swedish e-Science Research Center där vi tillsammans med bland annat forskare på KTH utvecklar verktyg och infrastruktur för att främja vetenskapliga genombrott inom klimatforskningen.

För mer information om forskarutbildningen på MISU se www.misu.su.se/education/phd-studies.

Projektbeskrivning
Den svenska forskningssatelliten MATS förbereds för uppskjutning i slutet av 2020. Vi letar efter en doktorand som vill vara med i vårt MATS-team och ta fram de vetenskapliga resultaten. Projektet handlar till stor del om atmosfärens dynamik på höjder kring 70-110 km i mesosfären/nedre termosfären. Detta höjdområde kan på många sätt ses som en övergång mellan ”atmosfären och yttre rymden”. Centralt för MATS är studier av atmosfäriska gravitationsvågor. Dessa är viktiga för de lokala förhållandena i denna del av atmosfären, men driver även en storskalig cirkulation som påverkar hela atmosfären. MATS tillämpar innovativa metoder som tomografi och spektroskopi for att analysera 3-dimensionella vågstrukturer på skalor mellan tiotals och tusentals kilometer.

Efter uppskjutningen av MATS börjar en intensiv tid av vetenskaplig dataanalys i samarbete med svenska och internationella forskargrupper. Med detta doktorandprojekt kommer du vara en av de första som jobbar med dessa data. En viktig uppgift blir att ta fram vågornas grundläggande egenskaper från satellitmätningarna. Med detta som utgångspunkt kan olika frågeställningar undersökas. Viktiga frågor rör t.ex. vågornas lokala inverkan på atmosfärens dynamik och temperatur. Andra intressanta forskningsområden är vågprocesser som kopplar MATS-resultaten till förhållanden i lägre atmosfären (troposfären, stratosfären) eller övre atmosfären (termosfären, jonosfären). En bas för detta doktorandprojekt är gedigna kunskaper i fysik medans kunskaper om atmosfärens dynamik och atmosfäriska fjärranalysmetoder är meriterande.

Behörighetskrav
Grundläggande behörighet har den som avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

För särskild behörighet krävs grundläggande högskoleutbildning om minst 240 högskolepoäng med minst 90 högskolepoäng i något av ämnena meteorologi, oceanografi, fysik eller kemi, minst 15 högskolepoäng i matematik och ett självständigt arbete om minst 15 högskolepoäng. Av detta skall minst 60 högskolepoäng vara på avancerad nivå. Behörighet kan även uppfyllas av den som i annan ordning, inom eller utom landet, förvärvat motsvarande kunskaper.

Behörighetskraven ska vara uppfyllda vid anställningens start.

Urval
Urval bland de sökande görs med hänsyn till förmågan att tillgodogöra sig utbildning på forskarnivå. Kriterier som används för att bedöma denna förmåga är: den sökandes dokumenterade ämneskunskaper med relevans för forskningsområdet, förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på såväl svenska som engelska, förmåga till analytiskt tänkande, kreativitet, egen initiativrikedom och självständighet samt samarbetsförmåga. Som underlag för bedömningen används tidigare studier och betyg, kvalitet på det självständiga arbetet, referenser, relevant erfarenhet, intervjuer samt den sökandes skriftliga motivering för ansökan. Anställningsintervjuer kommer sannolikt att äga rum under februari.

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Stockholms universitet finns på: www.su.se/styrdokument/utbildning.

Anställningsvillkor
Som doktorand får endast den anställas som antas eller redan är antagen till utbildning på forskarnivå vid en högskola.

En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år. Anställningen får förnyas med högst två år i taget. Den sammanlagda anställningstiden får dock inte vara längre än vad som motsvarar fyra års utbildning på forskarnivå på heltid.

Den som är anställd som doktorand ska främst ägna sig åt sin egen utbildning på forskarnivå, men får arbeta högst 20 % med utbildning, forskning och administration.

Observera att beslut om anställning som doktorand inte kan överklagas.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt
Ytterligare information om projektet lämnas av MATS-projektledaren Linda Megner, tfn 08-16 31 51, linda@misu.su.se. För mer information om forskarutbildningsprogrammet, kontakta ämnesansvarig, professor Michael Tjernström, tfn 08-16 31 10, michaelt@misu.su.se.

Fackliga företrädare
Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, seko@seko.su.se (SEKO), samt doktorandrepresentant, doktorandombud@sus.su.se.

Ansökan
Du söker doktorandplatsen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

När du ansöker ber vi dig att fylla i följande uppgifter

  • dina kontakt- och personuppgifter
  • din högsta examen
  • dina språkkunskaper
  • kontaktinformation för 2–3 referenspersoner

och att bifoga följande dokument

  • personligt brev
  • CV – examina och övriga utbildningar, arbetslivserfarenhet och förteckning över självständiga arbeten/uppsatser
  • examensbevis, betyg och intyg som styrker grundläggande och särskild behörighet (max 6 filer)
  • självständiga arbeten/uppsatser (max 6 filer).

Anvisningar för sökande finns på webbsidan: anvisningar – sökande.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.


Selskap

Stockholms universitet

Steder

Kategorier

Søknadsfrist

2020-01-31


Søk tjeneste


Arbeidsgiveravgift andre annonser

Biträdande lektor i astronomi

Stockholms universitet
Stockholm, Stockholms län Publisert: 2020-01-08

Doktorand i atmosfärsvetenskap och oceanografi med inrikning mot de nordeuropeiska shelfhavens klimat

Stockholms universitet
Stockholm, Stockholms län Publisert: 2020-01-14