Selvstendig økonomi kontroller

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

NMBU har et særlig ansvar for forskning og utdanning som sikrer livsgrunnlaget for fremtidige generasjoner.

Bærekraft er forankret i alt vi gjør og vi leverer kunnskap for livet.

NMBU har 1700 ansatte og 5200 studenter og er organisert i sju fakulteter. NMBU har campus i Ås og i Oslo. Høsten 2020 er vi samlokalisert på Ås. Nærmere opplysninger om NMBU finnes p www.nmbu.no

Om stillingen

Ved NMBU/Veterinærhøgskolen, fakultetsadministrasjonen er det ledig en fast 100 % stilling som økonomirådgiver (rådgiver/seniorrådgiver). Fakultetsadministrasjonen bistår enhetene ved fakultetet i den daglige driften og har samtidig et overordnet koordineringsansvar for fakultetet som helhet. Veterinærhøgskolen har i dag en stor økonomiportefølje, bestående av midler fra Kunnskapsdepartementet, egen inntjening fra drift av klinikker og laboratorier, samt bidrags -og oppdragsforskning. Vi har derfor behov for en person som kan ta utfordringen med å utarbeide og følge opp et institutts økonomioppgaver som budsjettering, prognostisering, forskningsprosjekter og å være institutt leders høyre hånd innen økonomi.

Fakultetsadministrasjonen ved Veterinærhøgskolen er delt inn i fire funksjonsområder, og ledes av Administrasjonssjefen. De fire funksjonsområdene er Team økonomi, Personal/lønn og Studie/forskning, samt en stab. Administrasjonen holder til på Campus Adamstuen frem til våren 2020 da Veterinærhøgskolen flyttes til nye lokaler på Campus Ås.

Arbeidsoppgaver

Økonomistyring:

 • Delta aktivt i instituttets ledergruppe
 • Være instituttleders høyre hånd på økonomi
 • Budsjettering
 • Regnskapsavslutninger
 • Kontroller, Bevilgningsfinansierte aktiviteter
 • Kontroller, Bidrags -og oppdragsforskning
 • Daglig regnskaps -og kontroller oppgaver
 • Bokføringskontroll Agresso

Øvrige administrative og økonomiske oppgaver

Vi søker deg som har:

Faglige kvalifikasjoner

 • økonomisk utdanning fra universitets- eller høgskole, fortrinnsvis av høyere grad (på masternivå). Relevant arbeidserfaring kan erstatte kompetansekravet.
 • kjennskap til bevilgningsfinansiert virksomhet
 • utdanning i eller erfaring med prosjektstyring

Arbeidserfaring:

Det kreves:

 • Relevant praksis med regnskap og kontrolling
 • God forståelse av resultat og balanse
 • Gode datakunnskaper, spesielt i Office Excel

Det er ønskelig med:

 • erfaring med Agresso økonomisystem eller lignede ERP systemer
 • erfaring fra det offentlige, kompetanse innen bidrag -og oppdrags finansierte forskingsprosjekt gir fortrinn
 • dokumentert erfaring med økonomioppfølging, budsjettering av bidrag -og oppdragsfinansierte forskingsprosjekt

Personlige egenskaper:

 • Analytisk og strukturert
 • Gode kommunikasjonsevner
 • Du har et ønske om å skape resultater og tar lett initiativ
 • God økonomiforståelse og gode samarbeidsevner
 • Evne til å bygge relasjoner, både internt og eksternt
 • Kan arbeide målrettet, systematisk og selvstendig
 • Løsningsorientert og endringsvillig
 • Tar ansvar for utvikling/effektivisering av arbeidsoppgaver

Andre kvalifikasjoner:

God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk

Lønnsvilkår og informasjon

Stillingen innplasseres i stillingskode 1434 rådgiver/1364 seniorrådgiver, ltr. 51-62 NOK (449 400 – 544 400)/ltr. 60-68 NOK (524 200 – 615 900) avhengig av kvalifikasjoner. Ved spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Nærmere opplysninger ved seksjonssjef økonomi Ulf Andersen, tlf: +47 976 99 879, e-post: ulf.andersen@nmbu.no .

Informasjon til søkere

Slik søker du:

Søknad sendes elektronisk via linken ”Søk stillingen” øverst på denne siden. CV skal fylles ut elektronisk i Jobb Norge.

Legg ved vitnemål og eventuelle attester.

Søknadsfrist: 31.10.19

Om Veterinærhøgskolen

NMBU Veterinærhøgskolen er landets eneste veterinærfaglige utdanningsinstitusjon og gir kompetanse innen veterinærmedisin og veterinær samfunnsmedisin. Fakultetet utdanner veterinærer, dyrepleiere og doktorander i Veterinærvitenskap og forsker på veterinærmedisin og relaterte biomedisinske fagområder. Vi har 500 studenter og er 430 ansatte.

Fakultetet består av instituttene Basalfag og akvamedisin, Mattrygghet og infeksjonsbiologi, Produksjonsdyrmedisin og Sports- og familiedyrmedisin. Vi driver også Universitetsdyresykehuset, som er nært knyttet til vår forskning og utdanning, og tar i mot pasienter fra hele landet.

NMBU Veterinærhøgskolen er i dag lokalisert på Campus Adamstuen i Oslo. August 2020 flytter vi inn i nye flotte lokaler på Campus Ås.


Selskap

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

Steder


Søk tjeneste


Arbeidsgiveravgift andre annonser

Studieveileder - Økonomistudier – Vikariat 1 år

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)
Akershus (Norge) Publisert: 2019-10-16

Avdelingsingeniør/overingeniør – Molekylærgenetikk/genomanalyse

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)
Akershus (Norge) Publisert: 2019-10-11

Rådgiver innen studieveiledning og -administrasjon

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)
Akershus (Norge) Publisert: 2019-10-09

Førsteamanuensis i miljøfysikk

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)
Akershus (Norge) Publisert: 2019-10-01

Avdelingsingeniør i vannanalyser

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)
Akershus (Norge) Publisert: 2019-10-18

Lærlingplasser ved NMBU

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)
Akershus (Norge) Publisert: 2019-04-02

Økonomirådgiver - Ref.nr. 19/04904

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)
Akershus (Norge) Publisert: 2019-10-16

Stipendiat innen anatomi og patologi

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)
Oslo (Norge) Publisert: 2019-09-18

Rådgiver innen studieadministrasjon

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)
Oslo (Norge) Publisert: 2019-10-14

Førsteamanuensis/førstelektor innen husdyrreproduksjon

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)
Oslo (Norge) Publisert: 2019-09-27